Local and World News in the Palm of Your Hands

Tech - Business - People

dWeb.News Sections

Norsk Hydro: Vedtak i Bedriftsforsamlingen 25. mai 2021 vedrørende honorarer til styret og styrets utvalg for året 2021

Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA har i møte 25. mai 2021 fattet følgende vedtak vedrørende honorarer til styret og styrets utvalg for regnskapsåret 2021:

I samsvar med Valgkomiteens innstilling, jf. vedtektenes § 5A, vedtok Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA at styret og styrets utvalg for kalenderåret 2021 (1. januar 2021 – 31. desember 2021) skal motta følgende honorarer (alle summer i norske kroner):

  Fra Til
Styret    
Styreleder: 686 000 707 000
Nestleder: 413 000 426 000
Styremedlem: 362 000 373 000
Kompensasjon reisetid: 23 000 30 000
Revisjonsutvalg    
Leder 209 000 215 000
Medlem 136 000 140 000
Kompensasjonsutvalg    
Leder 120 500 124 000
Medlem 90 500 93 000

Økningen tilsvarer en økning på cirka 3 prosent.

Reisehonorarer oppjusteres til kroner 30 000 per fysisk møte for styremedlemmer bosatt utenfor Norge, når vedkommende må krysse en landegrense for å delta i møtet. Reisekostnader vil som tidligere bli dekket av selskapet etter regning.»

Informasjon om Norsk Hydro ASAs Bedriftsforsamling er tilgjengelig her: https://www.hydro.com/no-NO/om-hydro/styring-og-ledelse/governance-bodies/»

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Investorkontakt:
Line Haugetraa
+4741406376
line.haugetraa@hydro.com

 

More dWeb.News Business Aluminum News

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Shop now for Macbooks from 6th Avenue Electronics!

Leave a Reply

More dWeb News

Vega lifts off

On 2 September 2020, Vega flight VV16 lifted off from Europe’s Spaceport in French Guiana to deliver 53 light satellites into two separate Sun-synchronous orbits

Publisher

Former Local Newspaper Publisher Turned Internet Cowboy

Solution Creator

Comes Up With A Solution To Solve Major Tech Industry Problems #GoPongo

Author

Loves Bringing Complex Issues To Life With Simple Understandable Words